Cultuurprijs Stad Gent 2012

23 mrt

Laureaat: Geert Opsomer, de prijs wordt uitgereikt op 24 maart 2012, om 17.30u in de Centrale.

De Stad Gent looft jaarlijks een Cultuurprijs uit aan personen, organisaties of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in het culturele werkveld. Creativiteit, vernieuwing en/of een hoogstaand artistiek of wetenschappelijk gehalte die op belangrijke wijze bijdragen tot de uitstraling van Gent als cultuurstad, genieten bijzondere aandacht bij de keuze van de laureaat.

De Cultuurprijs bedraagt 2.500 euro. Elk jaar wordt de prijs uitgereikt voor een andere discipline waarbij de spreiding over het volledige culturele veld wordt gegarandeerd. In 2012 is dat voor de eerste keer de sociaal-artistieke praktijk.

De Cultuurprijs wordt door het college van burgemeester en schepenen toegekend op gemotiveerd voorstel van een jury, voorgezeten door een ambtenaar van het Departement Cultuur en Sport van de Stad Gent.

Samenstelling van de jury

Voorzitter: Marijke Leye, Dienst Cultuurparticipatie

Pierre Muylle, directeur M.A.D. Musée d’art differencié Luik, voormalig medewerker S.M.A.K.

An De bisschop, directeur Dēmos vzw, kenniscentrum voor sociaal-artistieke praktijk

Wouter Hillaert, journalist en recensent podiumkunsten

Pascal Debruyne, wetenschappelijk medewerker Universiteit Gent, Sociale en Politieke Wetenschappen

Riet Steel, wetenschappelijk medewerker Hogeschool Gent, Sociaal-Agogisch Werk

Marijke Pruyt, docente Arteveldehogeschool, Sociaal-Cultureel Werk

Laureaat Cultuurprijs Stad Gent 2012 – sociaal-artistieke praktijk

De jury is unaniem van oordeel om de Cultuurprijs Stad Gent 2012 toe te kennen aan Geert Opsomer.

Geert Opsomer is germanist en theaterwetenschapper, docent aan de regieopleiding van het Rits en artistiek medewerker van kunstencentrum Campo. Hij verrichtte onderzoek en publiceerde over theaterhistoriografie, theatergeschiedenis, theaterschriftuur en theatervertaling, performance studies en cultural studies. In 2003 was hij, samen met Enrique Vargas, artistiek leider van Time Festival (festivalthema: Ars moriendi. Ars vivendi). Nog eerder was hij betrokken bij het Time Festival van 1997 met als een van de realisaties het project Kuiperskaai in het kader van het festivalthema ‘openbaar onderzoek’. Tussen 2001 en 2007 leidde hij het Nieuwpoorttheater, dat toen een lang onderzoek inzette naar de vele mogelijke contactpunten tussen artistieke praktijken en maatschappelijk engagement, stedelijke openbaarheid en creatie met Gentse bewoners. Hij was dramaturg bij diverse theatervoorstellingen van het Nieuwpoorttheater en coach bij voorstellingen van Benjamin Verdonck, Thomas Bellynck,  Stefanie Claes, Simon Allemeersch, Union Suspecte, Coupe d’ état en Unie der Zorgelozen. Hij is tot op heden als docent betrokken bij de regie- en spelopleiding van het Rits en organiseert het Plateau/Platform voor Artistiek Nomaden (PAN) binnen kunstencentrum Campo. Met Johan Dehollander nam hij het initiatief voor de ‘Belgo-congolese’ voorstelling ‘A l’Attente du Livre d’Or’ (Campo/KVS 2010-2012).

Motivering jury Cultuurprijs Stad Gent 2012

Geert Opsomer stond als pionier mee aan de wieg van de sociaal-artistieke praktijk in Gent en heeft gedurende twintig jaar mee een belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van de Gentse sociaal-artistieke en artistieke praktijk. Hij vervulde en vervult een rol als maker, kunstenaar, artistiek leider van Nieuwpoorttheater en Time Festival, maar evenzeer als inspirator, mentor en docent voor nieuwe organisaties, kunstenaars en studenten. Hij verdedigt een duidelijke visie op en specifieke praktijk binnen het sociaal-artistieke, dat dicht bij zijn oorsprong staat als onderzoek en etnografie van leefwerelden en dagelijkse praktijken, met respect voor het proces dat van onderuit groeit, maar gekoppeld aan een hoogkwalitatieve artistieke inbreng. Hij vertrekt vanuit een sociaal geïnspireerde cultuurstedelijke invalshoek, met een altijd aanwezige kritische ondertoon. Hij ijvert voor een hybride praktijk met sterke verbindingen tussen het sociaal-artistiek en het artistieke, en stimuleert zo ook de uitbouw van een grensoverschrijdend en schottenloos cultuurbeleid.

Onder zijn leiding en inspiratie werd het Nieuwpoorttheater uitgebouwd tot een open huis voor een grote diversiteit aan experimentele artistieke praktijken die de sociaal-artistieke praktijk gevoed en geïnspireerd hebben; mede daardoor staat de in Gent gewortelde sociaal-artistieke praktijk nationaal en internationaal op de kaart. Geert Opsomer belichaamt in zijn artistieke keuzes, theorievorming en praktijkondersteuning de ‘glokale’ realiteit waarin we vandaag leven: hij is een pionier in het leggen van verbindingen tussen lokale en internationale praktijken zodat die mekaar kunnen versterken. Voor het relatief jonge sociaal-artistieke veld in Vlaanderen is deze ‘lokaal gewortelde maar toch wereldse houding’ broodnodig.

(Bron: www.gent.be)