Organisatie

ENTER GENT 2012

Sociaalartistiek festival

Bij’ De Vieze Gasten, Victoria Deluxe, Platform-K, Demos & Dienst Cultuurparticipatie Stad Gent zijn samen trekker van het sociaalartistiek festival Enter Gent 2012. In de herfst van 2010 werd de eerste en succesvolle editie van dit festival georganiseerd door kleinVerhaal uit Brugge samen met Demos, De Figuranten (Menen) en Wit.h (Kortrijk).

Met dit festival presenteren we niet enkel nieuw sociaalartistiek werk maar reflecteren we ook over de kracht en de verscheidenheid van de sociaalartistieke praktijk. In combinatie met verschillende debatmomenten, willen we de gelaagde betekenis verhelderen van de sociaalartistieke praktijk binnen diverse domeinen: het welzijnswerk, het kunstenveld, stedelijke ontwikkelingen,… We willen bovendien een stevig signaal geven aan het beleid om de nodige aandacht en zorg te schenken aan de sociaalartistieke praktijk.

 

Waarom in Gent?

De sociaalartistieke praktijk is sterk ingeburgerd in Gent. Met Victoria Deluxe, rocsa, Platform-K en Bij’ De Vieze Gasten telt de stad minstens 4 sociaalartistieke organisaties. Daarnaast groeien en bloeien er tal van initiatieven die nadrukkelijk aanleunen bij de sociaalartistieke praktijk: Ambrosia’s Tafel, De Ledebirds, Kunst(h)art, Doubleface,…
Gent is niet alleen een cultuurstad in de klassieke zin, maar bulkt van initiatieven die het gelaagde stedelijke weefsel aanwenden om in samenwerking met bewoners tot heel verscheiden vormen van kunst- en cultuurcreatie te komen. Het is dan ook een expliciete beleidskeuze van de Stad Gent om dit soort werk te ondersteunen en te faciliteren. De Dienst Cultuurparticipatie speelt hierin een inspirerende en coördinerende rol.

 

Verscheidenheid troef!

Binnen Enter Gent tonen we, vanuit een focus op verscheidenheid, een stand van zaken van het sociaalartistiek werk anno 2012. Het festival biedt een breed palet aan artistieke talen:
•    theater met o.a. ‘Verzilverd’ van Theater Antigone, ‘Tartuffe – All you can live’ van Platform-K, ‘Luide Muziek’ van De Figuranten, ‘Nonkel Wanj’ van Cie Tartaren,…
•    film & documentaires met o.a. de première ‘On the road to nowhere’ van kleinVerhaal, ‘Grinta’ van Unie der Zorgelozen, ‘Iets korter aub!’ van Victoria Deluxe, de ‘Ateliers Urbains’ van Plus-tôt Te Laat, de film met bijhorende tentoonstelling ‘Home and Away’ van Globe Aroma,…
•    tentoonstellingen van rocsa met ‘Made by Oya’, Wit.h met ‘Derby’, KNEPH’s ‘Kicking and Alive’ tot projecten van o.a. Doubleface vzw, Bart Lodewijks en een groepspresentatie onder de noemer Entrepot Fictief,…
•    dans van Let’s Go Urban en Spinn,…
•    muziek van de Ledebirds, rocsa singers en Recht-Op,…
•    Spectaculair spektakel! met Los Murginales en De Propere Fanfare, de ‘Vrijbus’ van Wit.h vzw en De Figuranten, Ciné Martiko en het straattheaterproject ‘Koekoek’,…
•    en nog zo veel meer!

 

We schenken ook aandacht aan jonge sociaalartistieke projecten zoals Kunstproeven uit Lier, Madam Fortuna uit Borgerhout, KunstZ uit Antwerpen, Mister Wolf uit Antwerpen en Ambrosia’s Tafel. Voorts kijken we over de taalgrens en presenteren werk van Collectif 1984 met ‘La 3ième guerre mondiale sera sociale’ en Théâtre Croquemitaine met ‘Zombies’.
We richten onze blik ook op internationale spelers en ontwikkelingen en tonen werk van Frédérique Lecomte in Burundi via de film ‘Kubita’ van Maria Tarantino, van Bleeding Bulls in Burkina Faso via de making of van ‘Sa Majesté des Mouches’, van het Zweedse Spinn en het Rotterdams Wijktheater.
Tot slot wordt Enter Gent doorweven met een diepgaand debatluik: een ontmoetingsdiner tussen de sociaalartistieke praktijk en het kunstenveld, een beleidsdebat, de studiedag ‘creativiteit en stedelijkheid’,…

Kortom: Enter Gent zet het waardevolle en unieke karakter van de sociaalartistieke praktijk anno 2012 in de verf.
Aan u om op ontdekkingstocht te gaan.

 

FR/ Le Festival socio-artistique Enter Gent 2012 est une initiative conjointe de Bij’ De Vieze Gasten, Victoria Deluxe, Platform-K, Demos et du Dienst Cultuurparticipatie Stad Gent. La première édition du festival couronné de succès a eu lieu en automne 2010. Il avait été organisé par kleinVerhaal de Bruges, en collaboration avec Demos, De Figuranten (Menin) et Wit.h (Courtrai).
Enter Gent est un lieu de rencontre où les organisations et les initiatives socioculturelles de toute la Belgique ont l’occasion de se présenter. Nous nous intéresserons également aux acteurs et aux initiatives internationales. Le festival souhaite surtout lancer un signal fort aux responsables politiques quant à la nécessité d’accorder l’attention et  la préoccupation nécessaires à la pratique socio-artistique.
Le programme d’Enter Gent présente la situation du travail socio-artistique en 2012. À différents endroits étonnants de Gand, un tas de travaux seront présentés. Enter Gent accorde une attention particulière aux jeunes projets socio-artistiques, en allant au-delà des barrières linguistiques et géographiques. Le festival propose également un volet consacré à des débats approfondis.

 

EN/ The social-artistic festival Enter Gent 2012 is a joint organisation of Bij’ De Vieze Gasten, Victoria Deluxe, Platform-K, Demos & Dienst Cultuurparticipatie Stad Gent. The first and very successful edition of this festival was organised in the autumn of 2010 by kleinVerhaal from Bruges, in close collaboration with Demos, De Figuranten (Menen) and Wit.h (Kortrijk).
Enter Gent aims to be a meeting place where social-artistic organisations and initiatives from all over the country will be given the opportunity to present themselves. We are also focusing on international players and developments. Furthermore the festival also intends to send out a strong signal to policy-makers that they should give due care and attention to social-artistic practice.
The festival’s programme shows what social-artistic work is all about anno 2012. At surprising locations in Ghent a host of artistic creations will be presented. Enter Gent pays special attention to young social-artistic projects, crossing all national and linguistic boundaries. The festival also offers opportunities for in-depth discussion and debate. It’s all yours to discover.