Initiatiefnemers

De editie 2015 is een initiatief van Tutti Fratelli, kunstZ, Madam Fortuna, de Antwerpse cultuurcentra en Dēmos…

ENTER is ontstaan vanuit het sociaal-artistieke werkveld in Vlaanderen. De editie 2015 is een initiatief van Tutti Fratelli, kunstZ, Madam Fortuna, de Antwerpse cultuurcentra en Dēmos, in samenwerking met stad Antwerpen en gesteund door Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid.

Tutti Fratelli
Tutti Fratelli is een sociaal-artistieke werkplaats in centrum Antwerpen onder de bezielende leiding van Reinhilde Decleir. Steeds meer mensen leven in een stedelijke context, meer en meer geïsoleerd.
In een maatschappij waar verschillen in kleur, afkomst of stand steeds diepere kloven slaan, gaat Tutti Fratelli terug naar de essentie van menselijke schoonheid. Tutti Fratelli creëert niet evidente ontmoetingen tussen kunstenaars en kansengroepen in openheid en vertrouwen en geeft hen zo een ‘taal’ via artistieke processen.
www.tuttifratelli.be

Madam Fortuna
Madam Fortuna is een kunstenplatform én ontmoetingsplaats in het hart van Borgerhout waar artiesten projecten ontwikkelen met mensen uit alle lagen van de bevolking. Die projecten ontstaan altijd vanuit de inbreng en leefwereld van de deelnemers en de maatschappelijke betrokkenheid van de kunstenaars met de samenleving.
www.madamfortuna.be

kunstZ
kunstZ is een sociaal-artistieke organisatie die coaching, training en trajectbegeleiding biedt aan acteurs en podiumkunstenaars van etnisch-culturele diverse origine. Met hen zoekt kunstZ naar andere inhouden, verhalen en vormen die de huidige stedelijke samenleving beter weerspiegelen.
Met haar artistiek werk slaat kunstZ ook de brug met de reguliere kunstensector door verregaande samenwerkingen en coproducties op te zetten.
www.kunstz.be

Dēmos
Dēmos is als kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet. Ze zetten in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport. Hiervoor vertrekken ze telkens van de leefwereldperspectieven van kansengroepen en een streven naar een meer open, inclusieve en democratische samenleving.
www.demos.be